martes, 19 de enero de 2010

Proverbio chino Nivel A

Nota,los números signífican los tonos de pinyin

xiong1you3cheng2zhu2
胸 有 成 竹
Este proverbio signífica antes de hacer algo,ha preparado bien y tiene mucha confianza.

Song4chao2you3ge4zhu4ming2de0hua2jia1jiao4wen2yu3ke3,te4bie2shan4chang2hua4zhu2zi0.
宋 朝 有 个 著 名 的 画 家 叫 文 宇 可,特 别 擅 长 画 竹 子。 ta1hua4de0zhu2zi0xu3xu3ru2sheng1,kan4shang4qu4jiu4xiang4zhen1de0yi2yang4
他 画 的 竹 子 栩 栩 如 生, 看 上 去 就 像 真 的 一 样,
ren2men0song4gei3ta1yi2ge4ya3hao4,cheng1ta1wei2”mo4zhu2da4shi1”.
人 们 送 给 他 一 个 雅 号, 称 他 为“ 墨 竹 大 师” Wen2yu3ke3wei4shen2me0neng2jiang1zhu2zi0hua4de0ru2ci3bi1zhen1er2you3shen2yun4ne0? 文 宇 可 为 什 么 能 将 竹 子 画 的 如 此 逼 真 而 有 神 韵 呢?
yuan2lai2,ta1zai4zi4ji3de0fang2qian2wu1hou4zhong4le0xu3duo1de0zhu2zi0.yi1nian2si4ji4
原 来,他 在自 己 的 房 前 屋 后 种 了 许 多 的 竹 子.一 年 四 季
chun1xia4qiu1dong1,zai4bu4tong2de0ji4jie2li3,
春 夏 秋 冬, 在 不 同 的 季 节 里,
zhu2zi0de0te4dian3,zi1tai4, yan2se4dou1shi4bu4yi1yang4de0.
竹 子 的 特 点, 姿 态, 颜 色 都 是 不 一 样 的。
wen2yu3ke3pai2huai2zai4zhu2lin2jian1,zi3xi4de0guan1cha2zhu2zi0,
文 宇 可 徘 徊 在 竹 林 间,仔 细 的 观 察 竹 子,
yi1dian3yi1di1de0bian4hua4
一 点 一滴 的 变 化。
Yu2shi4,dui4wen2yu3ke3lai2shuo1,zhe4xie1zhu2zi0bu4guang1shi4zhu2zi,
于 是,对 文 宇 可 来 说, 这 些 竹 子 不 光 是 竹 子,
ta1men0cheng2le0wen2yu3ke3de0yi1bu4fen0.
他 们 成 了 文 宇 可 的 一 部 分。
zhe4shi2,wen2yu3ke3zai4ti2qi3bi3lai2hua4zhu2zi0,
这 时,文 宇 可 再 提 起 笔来 画 竹 子,
zhu2zi0sheng1dong4,ju4ti3de0xing2xiang4yi3yin4zai4ta1de0xiong1zhong1,
竹 子 生 动, 具 体的 形 象 已 印 在 他 的 胸 中。
suo3yi3hua4de0te4bie2shun4shou3.
所 以 画 的 特 别 顺 手。
Hou4lai2wen2yu3ke3de0yi1ge4peng2you0xie3le0zhe4yang4liang3ju4hua4:
后 来 文 宇 可 的一 个 朋 友 写 了 这 样 两 句 话:
” yu3ke3hua4zhu2shi2,xiong1zhong1you3cheng2zhu2.”
“ 宇 可 画 竹 时, 胸 中 有 成 竹”
yi4si1shi4: wen2yu3ke3zai4hua4zhu2zi0shi2,
意 思 是: 文 宇 可 在 画 竹 子 时,
wan2mei3de0zhu2zi0xing2xiang4zao3jiu4zai4ta1de0xin1li3gou4si1hao3le0.
完 美 的 竹 子 形 象 早 就 在 他 的 心 里 构 思 好 了。
Cong2ci3zhi1hou4,ye3jiu4you3le0xiong1you3cheng2zhu2zhe4ge4cheng2yu3,
从 此 之 后, 也 就 有 了 胸 有 成 竹 这 个 成 语,
bi3yu4zai4zuo4mou3shi4zhi1qian2yi3jing1you3le0quan2pan2de0kao3lv4he2ba3wo4.
比 喻 在 做 某 事 之 前 已 经 有 了 全 盘 的 考 虑 和 把 握。

No hay comentarios:

Publicar un comentario